REKLAMA

Alerty pyleń dla największych miast w Polsce

Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, itd.

Jan Kuśnierz

Alerty pyleń obejmują obszar do 100 km od danego miasta.

KRAKÓW
14.09.2017 r.
Aktualnie, stężenie pyłku utrzymuje się na poziomie średnim do niskiego. Stężenie pyłku pokrzywy pozostaje ma poziomie średnim, natomiast stężenie pyłku bylicy, ambrozji, traw, szczawiu, babki i komosy jest niskie.
Prognozuje się stopniowy spadek stężenia pyłku pokrzywy oraz pojawianie się wyższych stężeń pyłku ambrozji w ciepłe i słoneczne dni. Pyłek ten może być przenoszony na teren Krakowa z masami powietrza z innych rejonów.
Stężenie silnie alergennych zarodników Alternaria jest średnie, aczkolwiek może jeszcze wzrastać do wysokich wartości, stężenie zarodników Cladosporium waha się od wartości średnich do wysokich.KATOWICE
SOSNOWIEC - 14.09.2017 r.
Sezon pyłkowy powoli się kończy. Stężenie pyłku pokrzywy było niskie, a traw, bylicy, babki, szczawiu i komosy bardzo niskie. Natomiast stężenie pyłku ambrozji wahało się do średniego od niskiego. Przewiduje się niskie stężenie pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników Cladosporium jest średnie, a Alternaria niskie.LUBLIN
13.09.2017 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku ambrozji było wysokie. Notowane są jeszcze niskie stężenia pyłku pokrzywy, traw i bylicy oraz pojedyncze ziarna pyłku babki, szczawiu i komosy. W najbliższych dniach spodziewany jest spadek stężenia pyłku ambrozji do wartości średnich / niskich. Sezon pyłkowy pozostałych roślin zielnych stopniowo się kończy. Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.


POZNAŃ

ŁÓDŹ
15.09.2017 r.
W pogodne dni mogą się jeszcze unosić w powietrzu pojedyncze ziarna pyłku pokrzywy, traw, szczawiu, komosowatych i babki lancetowatej. W dni deszczowe powietrze będzie prawie wolne od pyłku. Mogą w nim występować pojedyncze zarodniki Alternaria i Cladosporium w stężeniu średnim.RZESZÓW


SZCZECIN
.