Alerty pyleń dla największych miast w Polsce

Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, itd.

Jan Kuśnierz

Alerty pyleń obejmują obszar do 100 km od danego miasta.

KRAKÓW
11.07.2018 r.
Trwa główny sezon pyłkowy, w którym dominują wysokie stężenia pyłku traw i pokrzywy. Stężenie pyłku szczawiu, babki i komosy pozostaje niskie. W powietrzu pojawiły się pojedyncze ziarna silnie alergennego pyłku bylicy. Prognozuje się utrzymanie wysokiego stężenia pyłku traw i pokrzywy oraz stopniowy wzrost stężenia pyłku bylicy.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a zarodników Alternaria jest średnie.KATOWICE
SOSNOWIEC - 13.07.2018 r.
Stężenie pyłku traw utrzymuje się poziomie średnim. Stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, szczawiu, babki i komosy niskie. W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku bylicy.
Stężenie zarodników Cladosporium jest bardzo wysokie, zarodników Alternaria średnie.LUBLIN
POZNAŃ
13.07.2018 r.
Stężenie pyłku traw stopniowo maleje. Obecnie waha się ono pomiędzy niskim a średnim stężeniem. Stężenie pokrzywy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Ponadto w powietrzu obecny jest pyłek szczawiu, babki i komosowatych w bardzo niskim stężeniu oraz pojedyncze ziarna pyłku bylicy.
Przewidywane jest bardzo wysokie stężenie zarodników Cladosporium i średnie zarodników Alternaria.ŁÓDŹ
09.07.2018 r.
W bieżącym tygodniu będzie się utrzymywać wysokie/bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Stężenie pyłku traw będzie w dalszym ciągu spadać. Komosowatych, szczawiu i babki lancetowatej będą pojedyncze ziarna. Stężenie zarodników Cladosporium będzie się utrzymywać na bardzo wysokim a stężenie Alternaria będzie średnie.RZESZÓW


SZCZECIN
.