REKLAMA

Alerty pyleń dla największych miast w Polsce

Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, itd.

Jan Kuśnierz

Alerty pyleń obejmują obszar do 100 km od danego miasta.

KRAKÓW
26.09.2017 r.
Stężenie pyłku utrzymuje się na niskim poziomie. Za równo stężenie pyłku pokrzywy, jak i pyłku bylicy, ambrozji, traw, szczawiu, babki i komosy jest niskie. Stężenie pyłku pokrzywy i ambrozji może jeszcze wzrosnąć do średnich wartości w ciepłe i słoneczne dni. Pyłek ambrozji może być także przenoszony na teren Krakowa z masami powietrza z innych rejonów.
Stężenie alergennych zarodników grzybów Alternaria jest niskie, a Cladosporium pozostaje średnie.KATOWICE
SOSNOWIEC - 21.09.2017 r.
Stężenie pyłku pokrzywy, traw i ambrozji jest niskie. Pyłek bylicy, babki, szczawiu i komosowatych pojawia się w pojedynczych ilościach. Ciągłe opady deszczu zmniejszyły stężenie pyłku. Sezon pylenia roślin dobiega końca.
Stężenie zarodników Cladosporium osiąga wartości średnie, a Alternaria niskie.LUBLIN
13.09.2017 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku ambrozji było wysokie. Notowane są jeszcze niskie stężenia pyłku pokrzywy, traw i bylicy oraz pojedyncze ziarna pyłku babki, szczawiu i komosy. W najbliższych dniach spodziewany jest spadek stężenia pyłku ambrozji do wartości średnich / niskich. Sezon pyłkowy pozostałych roślin zielnych stopniowo się kończy. Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.


POZNAŃ

ŁÓDŹ
22.09.2017 r.
Sezon pyłkowy kończy się. W powietrzu unoszą się tylko pojedyncze ziarna pyłku. Tylko stężenie zarodników Cladosporium może być jeszcze bardzo wysokie a stężenie Alternaria nie powinno przekroczyć bardzo niskiego.RZESZÓW


SZCZECIN
.