Alerty pyleń dla największych miast w Polsce

Warszawa, Katowice, Poznań, Łódź, itd.

Jan Kuśnierz

Alerty pyleń obejmują obszar do 100 km od danego miasta.

KRAKÓW
19.09.2018 r.
Stężenie pyłku pokrzywy spadło do wartości niskich. Stężenie pyłku ambrozji, traw, szczawiu i babki jest niskie. W powietrzu obecne są także pojedyncze ziarna pyłku bylicy i komosy. Prognozuje się utrzymanie niskiego stężenia pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest średnie.KATOWICE
SOSNOWIEC - 06.09.2018 r.
Stężenie pyłku pokrzywy było średnie, natomiast bylicy, ambrozji, traw, babki, szczawiu i komosy niskie.
Sezon pyłkowy powoli się kończy i stężenie pyłku pokrzywy będzie spadać. Stężenie pyłku pozostałych roślin zielnych pozostanie bardzo niskie.
Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, Alternaria waha się od średniego do niskiego.LUBLIN
POZNAŃ

ŁÓDŹ
17.09.2018 r.
W bieżącym tygodniu jeszcze tylko stężenie zarodników Alternaria i Cladosporium będzie odgrywało istotne znaczenie. Stężenie zarodników Alternaria nie powinno przekroczyć niskiego. Stężenie zarodników Cladosporium może być bardziej zmienne i wahać się od średniego do bardzo wysokiego. Pokrzywy, traw, babki lancetowatej, bylicy, szczawiu i komosowatych będą w powietrzu pojedyncze ziarna.RZESZÓW


SZCZECIN
.