REKLAMA

Markery nowotworowe

Przejrzysty zbiór większości markerów nowotworowych.

Jan KuśnierzW DOBRYM ZDROWIU
W DOBRYM ZDROWIU

Nasze zdrowie to najcenniejszy skarb naszego życia. Jesteś zdrowy, to tak naprawdę masz wszystko!
Choroby nowotworowe są drugą po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Pomimo stałego rozwoju i nowych metod leczenia nie ma wyraźnych tendencji do spadku wskaźników umieralności z tego powodu. Najczęściej choroba nowotworowa wykrywana jest za późno. W diagnostyce chorób nowotworowych największą rolę odgrywają badania obrazowe, a w dużym stopniu pomocna jest diagnostyka laboratoryjna.
Markery nowotworowe to cały szereg związków chemicznych o różnym charakterze (białka, glikoproteiny, enzymy, hormony itp.). Zwykle podczas rozwoju choroby nowotworowej ich stężenie w surowicy krwi wzrasta, a w przypadku niektórych markerów stężenie to wzrasta wraz z wielkością guza lub rozległością procesu nowotworowego. Należy pamiętać iż podwyższone stężenie tych substancji obserwuje się również w chorobach zupełnie niezwiązanych z procesem nowotworowym. Zastosowanie kliniczne wyników badań laboratoryjnych markerów nowotworowych ograniczone jest głównie do wykrywania wznowy oraz monitorowania procesu leczenia.

Pamiętajmy nie ma idealnego markera nowotworowego.
Oznaczenia markerów nie powinny być jedynym badaniem, które wykonujemy w celu diagnozy choroby nowotworowej, a podwyższone stężenie markera nie musi świadczyć o obecności choroby nowotworowej. Należy również pamiętać iż wynik badania w zakresie wartości referencyjnych nie wyklucza choroby nowotworowej. Wyniki badań markerów nowotworowych powinny być rozpatrywane przez lekarza w oparciu o aktualny stan kliniczny pacjenta i wyniki innych badań.
Skorzystaj i wybierz badania dla siebie, sprawdź ile badanie może kosztować.

MARKERY NOWOTWOROWE

Markery nowotworowe mają tylko wartość dodatkowej informacji i nie mogą być jedynym elementem diagnozy choroby nowotworowej.

Nowotwór regionu głowy i szyi:
Marker pierwszego wyboru: SCC-Ag (110zł), CYFRA 21-1 (50zł)
Marker drugiego wyboru: S-100 (60zł), CEA (30zł), przeciwciała onkoneuronalne (300zł)


Rak przełyku:
Marker drugiego wyboru:SCC-Ag (110zł), CYFRA 21-1 (50zł)


Rak płuca: drobnokomórkowy płuca:
Marker pierwszego wyboru: NSE (50zł)
Marker drugiego wyboru: proGRP, CYFRA 21-1 (50zł), LDH (15zł)


Rak płuca: niedrobnokomórkowy płuca:
Marker pierwszego wyboru: CYFRA 21-1 (50zł)
Marker drugiego wyboru: SCC-Ag (110zł), CEA (30zł), CA 125 (50zł)


Rak piersi:
Marker pierwszego wyboru: CA 15-3 (40zł)
Marker drugiego wyboru: MCA (40zł), CA 27-29, CA 549 (180zł), CA 72-4 (50zł), TPS (60zł), sHER2, BRCA1 (300zł) oraz BRCA2 (250zł)


Skóry (czerniak):
Marker pierwszego wyboru: S-100 (60zł)


Rak żołądka:
Marker pierwszego wyboru: CEA (30zł), CA 72-4 (50zł), CA 19-19 (40zł)
Marker drugiego wyboru: CA 50 (65zł)


Rak trzustki:
Marker pierwszego wyboru: CA 19-9 (40zł)
Marker drugiego wyboru: CA 50 (65zł), CEA (30zł), CA 72-4 (50zł), ALP (12zł), GGTP (7zł)


Pierwotny rak wątroby:
Marker pierwszego wyboru: AFP (30zł), CA 72-4 (50zł)
Marker drugiego wyboru: CEA (30zł), CA 19-9 (40zł), TPA (105zł), ALP (12zł), GGTP (7zł)


Jelita grubego i odbytu:
Marker pierwszego wyboru: CEA (30zł), CA 125 (40zł), CA 242, CA 72-4 (50zł), AFP (30zł)
Marker drugiego wyboru: CA 50 (65zł), CA 19-9 (40zł), kał - krew utajona (15zł)


Rak jajnika:
Marker pierwszego wyboru: CA 125 (40zł), sHE4, PLAP
Marker drugiego wyboru: TPA (105zł), CA 15-3 (40zł), CA 72-4 (50zł), CEA (30zł), AFP (30zł), hCG (50zł)


Rak endometrium (rak trzonu macicy):
Marker pierwszego wyboru: CA 125 (40zł), sHE4
Marker drugiego wyboru: CA 19-9 (40zł), CA 15-3 (40zł), CA 72-4 (50zł)


Rak szyjki macicy:
Marker pierwszego wyboru: SCC-Ag (110zł), cytologia (20zł), cytologia LBC (80zł)
Marker drugiego wyboru: CYFRA 21-1 (50zł), CEA (30zł) 125, CEA (30zł), TPS (60zł)


Rak sromu:
Marker pierwszego wyboru: SCC-Ag (110zł)
Marker drugiego wyboru: hCG (50zł), CEA (30zł)


Rak gruczołu krokowego (prostaty):
Marker pierwszego wyboru: PSA (30zł), f PSA (75zł)
Marker drugiego wyboru: PAP (40zł), NSE (50zł)


Rak pęcherza moczowego:
Marker pierwszego wyboru: Cytologia badania moczu, NMP22 (80zł)
Marker drugiego wyboru: CYFRA 21-1 (50zł), TPA (105zł), TPS (60zł), CEA (30zł)


Nowotwory zarodkowe jądra:
Marker pierwszego wyboru: AFP (30zł), hCG (50zł)
Marker drugiego wyboru: PLAP, LDH (15zł)


Szpiczak mnogi:
Marker pierwszego wyboru: Białko Bence-Jonesa (120zł), α2-mikroglobulina (30zł)
Marker drugiego wyboru: β-2M