Polityka prywatności

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnych należących do portal "W dobrym zdrowiu"
1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez portal "W dobrym zdrowiu" poprzez aplikację mobilne za pośrednictwem danego marketu z aplikacjami.
2. Aplikacje mobilne portalu "W dobrym zdrowiu" to oprogramowanie, którego celem jest udostępnienie użytkownikowi materiałów, funkcji oraz narzędzi zawartych w aplikacjach mobilnych. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikacjęmobilną portal "W dobrym zdrowiu" zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z usług portalu "W dobrym zdrowiu".
3. Usługa udostępniane w ramach aplikacji mobilnych portalu "W dobrym zdrowiu" jest nieodpłatna dla Użytkownika, a dostęp do niej odbywa się poprzez dany market.
4. Dla korzystania z usługi portal "W dobrym zdrowiu" niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
5. Portal "W dobrym zdrowiu" nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
6. Portal "W dobrym zdrowiu" informuje, że nie ma szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług w ramach aplikacji.
7.Portal "W dobrym zdrowiu" nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach materiałów/reklam umieszczanych w aplikacjach.
8. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności danego marketu. portal "W dobrym zdrowiu" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności danego marketu oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach danego marketu.
9. Portal "W dobrym zdrowiu" może umieszczać w pasku powiadomień informacje handlowe i marketingowe partnerów biznesowych, na co użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyraża zgodę.
10. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług aplikacji portalu "W dobrym zdrowiu" (rozwiązaćumowę) poprzez trwałe usunięcie ze swojego urządzenia mobilnego.
11. Korzystanie z materiałów portal "W dobrym zdrowiu" w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez zgody portalu "W dobrym zdrowiu".
12. Oznaczenia umieszczane w materiale portal "W dobrym zdrowiu" podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
13. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie maila na adres: kontakt@wdobrymzdrowiu.pl
14. Osoby korzystające z danych poprzez aplikację portal "W dobrym zdrowiu" robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
15. Portal "W dobrym zdrowiu" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w pkt. 12 Regulaminu.
16. Instalując aplikacje należące do portalu "W dobrym zdrowiu" wyrażasz zgodę na wyświetlanie reklam oraz gromadzenie informacji potrzebnych na przetwarzanie tych że reklam.